Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

(13:39 | 01/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1165_QD-UBNDsigned_201805311036373490.pdf