Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định điều chỉnh chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2019 một số danh mục công trình thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương

(15:06 | 21/11/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2634_QD-UBNDsigned_201911210841425760.pdf