Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công nhận 02 xã: Phú Mỹ và Tân Khánh Hòa huyện Giang Thành đạt chuẩn nông thôn mới.

(08:34 | 29/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1952_QD-UBNDsigned_201908281054151350.pdf