Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định phê duyệt Đề án "Truyền thông về tỉnh Kiên Giang giai đoạn năm 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2025

(14:51 | 19/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1458_QD-UBNDsigned_201908160444133190.pdf