Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc quy định bổ sung chấm điểm 02 đặc điểm "Đất đai" và "Chăn nuôi" trong Phiếu B rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị.

(10:27 | 09/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1784_QD-UBNDsigned_201908080832387280.pdf