Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(14:37 | 05/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1742_QD-UBNDsigned_201908050816567530.pdf