Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục cuộc thanh tra điều chỉnh năm 2019

(06:39 | 05/08/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1728_QD-UBNDsigned_201908011138409730.pdf