Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:57 | 29/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   16_2019-QD-UBNDsigned_201907260806281480.pdf