Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:49 | 24/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   15_2019-QD-UBNDsigned_201907230757159270.pdf