Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kết quả rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:27 | 17/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1503_QD-UBNDsigned_201907120726551930.pdf