Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(13:50 | 11/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1492_QD-UBNDsigned_201907090901414750.pdf