Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang.

(10:01 | 09/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1461_QD-UBNDsigned_201907040902006930.pdf