Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

(17:15 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1426_QD-UBNDsigned_201906280525295830.pdf