Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

(14:10 | 17/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1294_QD-UBNDsigned_20190610092007660.pdf