Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai tỉnh Kiên Giang

(14:04 | 17/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1304_QD-UBNDsigned_201906110910164620.pdf