Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(10:35 | 17/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   14_2019-QD-UBNDsigned_201906130503156660.pdf