Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(10:31 | 12/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   11_2019-QD-UBNDsigned_201906110328584870.pdf