Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc ban hành "Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã từ nay đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:17 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1226_QD-UBNDsigned_201905311052062630.pdf