Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quyết định

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:10 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   06_2019-QD-UBNDsigned_201904270917515050.pdf