Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

(07:56 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   203-QD-VPsigned_201810250937276770.pdf