Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(07:37 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2837_QD-UBNDsigned_201812190933407460.pdf