Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2018

(15:48 | 04/01/2019)

​ 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   5517-QD-UBND_ve_viec_ban_hanh_ap_dung_tai_lieu_He__20190104033302757750.pdf