Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Những tiện ích khi doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử

(08:04 | 13/12/2018)

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh về triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT), chi cục thuế huyện, thành phố phối hợp đơn vị liên quan tổ chức triển khai HĐĐT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện HĐĐT cho doanh nghiệp, các Chi cục Thuế huyện Châu Thành, Chi cục Thuế huyện Gò Quao... phối hợp các đơn vị cung cấp HĐĐT triển khai cho các doanh nghiệp trên địa bàn do Chi cục Thuế quản lý. Đại diện Doanh nghiệp tư nhân Thúy Duy (An Biên), ông Trần Đình Chiến cho biết: “Việc ngành Thuế triển khai thực hiện HĐĐT tôi thấy rất có lợi cho doanh nghiệp. Bởi hiện doanh nghiệp tốn tiền in hóa đơn và khi bán hàng thì khách hàng không nhận hóa đơn, cuối mỗi ngày doanh nghiệp phải ghi tổng hợp lại hóa đơn và lưu tại cuốn hóa đơn nên tôi thấy rất lãng phí”. 


 

Ký kết triển khai hóa đơn điện tử


Doanh nghiệp khởi tạo HĐĐT là hoạt động tạo định dạng hóa đơn, thiết lập đầy đủ thông tin của người bán, loại, ký hiệu, định dạng truyền, nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hóa, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh hoặc của các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định. Doanh nghiệp trước khi khởi tạo HĐĐT phải ra quyết định áp dụng HĐĐT gửi cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này. Trước khi sử dụng HĐĐT, doanh nghiệp khởi tạo HĐĐT phải lập thông báo phát hành HĐĐT gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành HĐĐT theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, ngày 14-3-2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua: Hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao - nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu... thì người bán lập HĐĐT cho người mua theo quy định, trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua. 


Đến nay, kết quả triển khai bước đầu cho thấy trên địa bàn tỉnh hiện có 58 đơn vị đăng ký thực hiện HĐĐT. Việc áp dụng HĐĐT giúp doanh nghiệp giảm chi phí in, gửi báo cáo, bảo quản hóa đơn... Công việc hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn. So hóa đơn giấy, HĐĐT tạo được sự tiện ích và nhiều thuận lợi cho người nộp thuế.
 

Văn Anh