Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ/hủy bỏ thuộc Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(09:19 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2518_QD-UBNDsigned_201811201042075640.pdf  NOI_DUNG_TTHC_20181120104216890.doc