Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(22:20 | 04/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1272_QD-UBNDsigned_201805311034375990.pdf