Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(22:14 | 10/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1290_QD-UBNDsigned_201806051043137980.pdf