Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(22:07 | 09/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   94_QD-BCDsigned_201805311041033550.pdf