Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết tâm nâng cao 4 chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS trong năm 2018 và các năm tiếp theo

(10:42 | 11/05/2018)

Sáng ngày 08/5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang phối hợp Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh về phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2017 (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2017 (PAPI); chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (SIPAS). Tại điểm cầu Văn phòng UBND có sự tham dự của ông Phạm Ngọc Thạch - Phó trưởng Ban Pháp chế VCCI; bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các ngân hàng thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

 

4 Chỉ số cấp tỉnh đã được Chính phủ công bố cho năm 2017, được phân tích tại hội nghị, gồm:

PCI là sự đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự quản lý, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng. Kiên Giang đạt điểm số chung là 63,65 điểm, tăng 2,84 điểm và giảm 7 bậc so với năm 2016, xếp thứ hạng 20/63 tỉnh, thành trong cả nước và thứ hạng 6/13 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong nhóm các tỉnh xếp thứ hạng “Khá”.

PAPI là chỉ số dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương về năng lực điều hành, quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công. Kết quả PAPI năm 2017 với 6 chỉ số nội dung gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công và cung ứng dịch vụ công. Tỉnh Kiên Giang được tổng số 35,71 điểm/60 điểm chuẩn, xếp thứ 45/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 hạng so năm 2016.

PAR INDEX là sự đánh giá hàng năm của chính các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và đánh giá của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công. Việc xác định Chỉ số CCHC được Bộ Nội vụ chỉ đạo thực hiện từ năm 2012 đến nay. Theo đó, kết quả xếp hạng CCHC hàng năm của tỉnh Kiên Giang như sau: năm 2012 xếp hạng 48; năm 2013 xếp hạng 33; năm 2014 xếp hạng 26; năm 2015 hạng 50; năm 2016 hạng 46 và năm 2017 xếp hạng 47/63 tỉnh, thành phố.

SIPAS là sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính. Chỉ số SIPAS bao gồm: Tiếp cận dịch vụ; thủ tục hành chính; thái độ công chức trong giải quyết TTHC; kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân; tiếp nhận xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, người dân; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính. Lĩnh vực này tỉnh Kiên Giang đạt 12/12 điểm, đạt 100% điểm chuẩn.

Đồng thời, Hội nghị cũng công bố kết quả chỉ số CCHC năm 2017 cấp sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017.

Trên đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cơ quan hành chính cấp tỉnh và chính quyền địa phương trong việc tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch; là thước đo về sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, Hội nghị đã được nghe đại diện các sở, ngành thông qua các nội dung văn bản theo chương trình Hội nghị, đồng thời được nghe đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam phân tích Chỉ số PCI tỉnh Kiên giang năm 2017 và đưa ra các khuyến cáo nhằm cải thiện chỉ số PCI những năm tiếp theo để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp.

Theo đó, trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2017, Kiên Giang có 5 chỉ số tăng điểm, tăng hạng; 02 chỉ số tăng điểm, giảm hạng và 3 chỉ số giảm điểm, giảm hạng so với năm 2016.

3 chỉ số giảm điểm, giảm hạng: Tính minh bạch đạt 6,57 điểm, giảm 0,79 điểm, nằm ở vị trí thứ 57/63 của cả nước, giảm 45 bậc so với năm 2016; tính năng động của chính quyền tỉnh đạt 4,56 điểm, giảm 0,5 điểm, xếp hạng 57/63 cả nước và giảm 35 bậc so với năm 2016; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đạt 6,15 điểm, giảm 0,05 điểm, đứng hàng 21/63 cả nước, giảm 7 bậc so với năm 2016.

Tại hội nghị, đa số đại biểu thống nhất với Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh năm 2018; Báo cáo kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017 và giải pháp nâng cao chỉ số năm 2018; Báo cáo Chỉ số CCHC và sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 và giải pháp nâng cao chỉ số CCHC và sự hài lòng năm 2018; đồng thời, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản và kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện.

 Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng phát biểu kết luận hội nghị.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu Sở Nội vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo văn bản trình ký ban hành chính thức để tổ chức thực hiện trong năm 2018. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng phát biểu kết luận, chỉ đạo: “Để nâng cao các chỉ số trong năm 2018, ngoài các giải pháp đã được đề ra trong các báo cáo, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Người đứng đầu các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện cần nâng cao nhận thức về các chỉ số nêu trên cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tham mưu và giải quyết công việc, TTHC có liên quan tổ chức, cá nhân để nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ góp phần thực hiện tốt các giải pháp khắc phục và cải thiện, nâng cao các chỉ số trong năm 2018 và các năm tiếp theo; phải có biện pháp kiên quyết với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, liên tục ở từng sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

2. Các sở, ngành, UBND cấp huyện được giao chủ trì triển khai các chương trình/đề án/công việc trong thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số năm 2018 và các năm tiếp theo có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đạt tiến độ và hiệu quả. Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ trình UBND tỉnh thành lập.

3. Tập trung rà soát các nhiệm vụ có liên quan đến nội dung, tiêu chí của các chỉ số: Năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số về quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số CCHC (PAR INDEX) và sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS), nhất là những nội dung, tiêu chí mà điểm số, thứ hạng còn thấp để đề ra biện pháp tổ chức thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo nhằm cải thiện điểm số và nâng cao thứ hạng các chỉ số một cách đồng bộ, vững chắc.

4. Tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ở các sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tập trung tháo gỡ và giải quyết nhanh TTHC lĩnh vực đất đai còn tồn đọng tại một số địa phương có biến động nhiều như Phú Quốc, Kiên Lương…, và tại Sở Tài nguyên và Môi trường trong quý II/2018.

5. Sau Hội nghị này các sở, ngành và UBND cấp huyện cần có phân tích, đánh giá các chỉ số để phát huy các mặt mạnh, đề ra các giải pháp khắc phục nhanh các nội dung, tiêu chí có điểm số thấp, thứ hạng thấp để cùng nhau phấn đấu với thái độ cầu thị và tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao góp phần cải thiện nâng cao các chỉ số cấp tỉnh trong năm 2018”./.

Trung Nghĩa