Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

(10:50 | 15/06/2020)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Là nơi tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang tọa lạc địa chỉ 50-51-52, đường 3 Tháng 2, phường An Hòa (TP. Rạch Giá).


Chức năng thực hiện

 

Trung tâm là nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm. 


Các nhiệm vụ cụ thể 


Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục TTHC được thực hiện tại Trung tâm; các nội dung TTHC được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử.


Hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC tới cơ quan có thẩm quyền; trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân (TCCN); thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho TCCN đối với trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các TTHC được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức tại Trung tâm giải quyết; hỗ trợ TCCN sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.


Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác liên quan tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của TCCN đối với công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến TCCN.


Bố trí khu vực cung cấp thông tin, TTHC; khu vực tiếp nhận và trả kết quả; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng dành cho TCCN đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Trung tâm có kết nối với cơ quan cấp trên và toàn bộ hệ thống. Bố trí khu vực cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết về pháp lý, thanh toán phí, lệ phí, nộp phí, nộp thuế, phiên dịch tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc (nếu cần), sao chụp, in ấn tài liệu và các dịch vụ cần thiết khác khi TCCN có nhu cầu theo mức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang tọa lạc địa chỉ 50-51-52, đường 3 Tháng 2, phường An Hòa (TP. Rạch Giá). Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND, ngày 2-11-2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và chính thức hoạt động từ ngày 1-8-2019. Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 
 

Quốc Trinh