Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố về cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019

(15:12 | 02/06/2020)

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa công bố chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (NDTC) đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) năm 2019.

 Kết quả chỉ số CCHC năm 2019 của các tỉnh, thành phố được phân theo 3 nhóm: Nhóm A đạt chỉ số từ 90%, nhóm B từ 80% đến dưới 90%; nhóm C đạt từ 70% đến dưới 80%. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả chỉ số CCHC đạt 90,09%, cao hơn 5,45% so địa phương xếp thứ hai là TP. Hà Nội, đạt 84,64%. Kiên Giang xếp vị trí thứ 54/63 tỉnh, thành phố, đứng thứ 10 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long về chỉ số CCHC năm 2019 với kết quả đạt 79,13%.


Kết quả công bố đối với các bộ, ngành, giá trị trung bình chỉ số CCHC năm 2019 là 85,63%, tăng 2,95% so năm 2018. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu 17 bộ, ngành về chỉ số CCHC năm 2019 với kết quả đạt 95,40%. Đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số này là Bộ Giao thông Vận tải, đạt 80,53%.


Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, năm 2019, các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Trong quá trình triển khai thực hiện, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường khảo sát thực tế, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến để nghiên cứu, áp dụng tại bộ, địa phương mình, giúp kết quả CCHC có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đánh giá, số lượng sáng kiến, giải pháp hay về CCHC đang ngày càng được nhân rộng, lan tỏa đến nhiều địa phương trong cả nước. Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Các bộ, địa phương đã chú trọng bố trí tăng cường nguồn lực, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC, giúp hoạt động của cơ quan nhà nước ngày càng công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ nhân dân. Chỉ số CCHC tiếp tục được khẳng định qua thực tiễn là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả CCHC trong triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020.


Về kết quả chỉ số hài lòng của NDTC đối với sự phục vụ của CQHCNN năm 2019 cho thấy 84,45% NDTC hài lòng về sự phục vụ nói chung của CQHCNN ở địa phương, tăng gần 1,5% so năm 2018, gần 2,3% so năm 2017. Tỷ lệ NDTC hài lòng về tiếp cận dịch vụ là 86,48%, thủ tục hành chính là 86,54%, công chức là 85,62%, kết quả dịch vụ là 88,56% và về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của NDTC là 73,66%. Trong 3 cấp hành chính, cấp huyện nhận được mức hài lòng cao nhất (85,53%), cấp tỉnh thấp nhất (83,35%). Tỉnh đứng đầu trong bảng xếp hạng này là Quảng Ninh, thấp nhất là Bình Thuận. Kiên Giang có chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 78,73% (giảm 1,62% so năm 2018), đứng thứ 56/63 tỉnh, thành cả nước.


Việc đo lường chỉ số hài lòng của NDTC đối với sự phục vụ của CQHCNN năm 2019 được tiến hành bằng điều tra xã hội học với 36.630 phiếu phát ra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tổng số phiếu thu về hợp lệ là 35.268 phiếu. Thành phần trả lời phiếu điều tra xã hội học đa dạng, có tính đại diện cao cho mọi người dân thuộc mọi thành phần nhân khẩu, tổ chức thuộc mọi loại hình từ tất cả các vùng, miền trong cả nước.
 

M.Xuyên -  M.Khang