Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:39 | 24/04/2020)

Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết nội dung văn bản trong tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1030_QD-UBND.pdf  NOI DUNG TTHC CAP HUYEN.docx  NOI DUNG TTHC CAP TINH.docx  NOI DUNG TTHC CAP XA.docx  PHU LUC DANH MUC TTHC.docx