Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền kịp thời chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

(10:32 | 21/04/2020)

Theo Bộ Nội vụ, dự kiến trong tháng 4-2020, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng (CSHL) về sự phục vụ hành chính (PVHC) năm 2019. 

Bộ Nội vụ yêu cầu sau khi công bố kết quả, các bộ, ngành, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, hiệu quả về CSHL về sự PVHC năm 2019, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đủ về thực trạng cung ứng dịch vụ công nói chung và dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan nói riêng; có thái độ, tác phong phục vụ người dân, tổ chức tốt trong thực thi công vụ; thực hiện cung ứng dịch vụ công có chất lượng tốt, hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức. Đồng thời, đảm bảo người dân, tổ chức có nhận thức đủ về thực trạng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; giám sát tích cực, phản hồi ý kiến chính xác, khách quan về việc cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước và nhu cầu, mong đợi của bản thân đối với dịch vụ công. 


Trên cơ sở CSHL về sự PVHC năm 2019, các bộ, ngành, địa phương xác định, thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Từ đây đến tháng 12-2020, Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công trong giai đoạn 2021-2030; kiểm tra bộ, ngành, địa phương về việc sử dụng CSHL về sự PVHC và việc tự triển khai đo lường sự hài lòng giai đoạn 2017-2020; triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2020. Kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2020 sẽ được Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Cựu chiến binh cấp tỉnh phối hợp Bưu điện cấp tỉnh phúc tra, thời gian dự kiến tháng 10-2020. 
 

Hiền Minh