Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(12:47 | 21/04/2020)

Xem chi tiết nội dung văn bản trong tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   947_QD-UBND.pdf