Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định 811/QĐ-UBND phê duyệt đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm, dịch vụ hành chính công tại Ủy  ban nhân dân xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành cho Bưu điện huyện Giang Thành thực hiện

(14:16 | 31/03/2020)

Quyết định 811/QĐ-UBND phê duyệt Chủ tịch UBND tỉnh và Đề án 05/ĐA-UBND về thí điểm chuyển giao các nhiệm, dịch vụ hành chính công tại Ủy  ban nhân dân xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành cho Bưu điện huyện Giang Thành của UBND huyện Giang Thành.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   05_DA-UBND.PDF  811_QD-UBND.signed.pdf