Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công văn 741/QĐ-UBND về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, do UBND tỉnh ban hành ngày 24/3/2020

(12:16 | 01/04/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   741_QD-UBND.signed.pdf