Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 09/BC-UBND ngày 15/01/2020: Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

(18:03 | 13/02/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   bao cao cat giam20200213175649.pdf