Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

(08:41 | 06/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   691_TB-VPsigned_20191101085819280.pdf