Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019.

(08:14 | 28/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   341_BC-UBNDsigned_201910230456004860.pdf