Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng Chính quyền điện tử

(16:28 | 14/10/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 13/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, chiều ngày 11-10-2019, Đoàn kiểm tra công tác CCHC do ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Đoàn Kiểm tra tập trung kiểm tra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động CCHC  như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước của tỉnh.

 

Ông Hà Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra CCHC phát biểu kết luận.

 

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nổ lực quyết tâm của tập thể lãnh đạo và công chức Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác CCHC, đặc biệt đã tham mưu tích cực cho UBND tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng Chính quyền điện tử thời gian qua.

 

Đồng thời Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thời gian tới tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn các nhóm nhiệm vụ CCHC, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong việc nộp và xử lý hồ sơ một cửa điện tử. Rà soát sửa đổi, sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 theo đúng lộ trình quy định. Tích cực tham mưu UBND tỉnh có nhiều giải pháp mang tính đột phá trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt là việc xây dựng Chính quyền điện tử góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Trần Dân