Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động ổn định

(10:16 | 23/09/2019)

Báo cáo tại buổi làm việc với đồng chí Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của trung tâm, đồng chí Võ Văn Tự - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh cho biết, từ khi hoạt động chính thức đến nay, hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại trung tâm được đảm bảo, không có tình trạng tồn đọng hồ sơ. Việc bưu điện tiếp nhận thay thủ tục hành chính (TTHC) cho các sở: Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Ngoại vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh từng bước đảm bảo.

Trung tâm PVHCC tỉnh chính thức hoạt động từ ngày 1-8-2019. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực hiện có, hoạt động của Trung tâm PVHCC tỉnh ổn định. Đến nay, có 12 sở, ngành cử 18 công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm PVHCC tỉnh; 7 sở, ngành được bưu điện nhận TTHC thay. Các công chức, viên chức cử đến trung tâm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo tiêu chuẩn, có kinh nghiệm tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Tháng 8-2019, tiếp nhận 7.267 hồ sơ, trong đó nhận trực tiếp 6.063 hồ sơ, nhận trực tuyến 660 hồ sơ, nhận qua dịch vụ bưu chính 544 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã trả 5.516 hồ sơ; bình quân mỗi ngày, trung tâm trả 251 hồ sơ. Đến nay chưa có tổ chức, cá nhân phản ánh tình trạng sai sót, trì trệ trong tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ.

 

Tại buổi làm việc, một số đại biểu trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong gần 2 tháng chính thức hoạt động của Trung tâm PVHCC tỉnh, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục. Theo đồng chí Võ Văn Tự, trụ sở làm việc của trung tâm nhỏ hẹp nên chưa bố trí đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Do đó, trung tâm kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chọn địa điểm xây dựng mới trụ sở Trung tâm PVHCC tỉnh để bố trí đầy đủ các tiện ích nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Việc giải quyết TTHC trực tiếp trên cổng dịch vụ công trực tuyến chưa đồng bộ, khai báo chưa đầy đủ trên hệ thống, phân quyền xử lý chưa đúng nên khi tiếp nhận chưa chuyển được hồ sơ về phòng chuyên môn xử lý. Đa số phòng chuyên môn của các sở chưa thực hiện luân chuyển hồ sơ trên hệ thống. Thống kê giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến trễ hẹn còn nhiều, đa phần do lỗi khai báo thời gian giải quyết hồ sơ trên hệ thống.

 

Việc bưu điện tiếp nhận thay các sở, ngành còn phải chuyển hồ sơ về sở để cập nhật vào hệ thống một cửa điện tử của sở do chưa được cấp tài khoản để cập nhật TTHC tại trung tâm, làm phát sinh thêm khâu sở, ngành phải cập nhật. Để tháo gỡ vướng mắc này, Trung tâm PVHCC tỉnh kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý cho các sở, ngành ủy quyền cho bưu điện tiếp nhận hồ sơ được mở các tài khoản để cập nhật hồ sơ trên hệ thống và ra phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân như các sở khác.

 

Để việc giải quyết TTHC cho người dân tốt hơn, đồng chí Lê Thị Minh Phụng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tìm giải pháp, sớm xử lý dứt điểm những vướng mắc về TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh. Các sở, ngành ủy quyền bưu điện tiếp nhận thay TTHC tại trung tâm tổ chức tập huấn cho nhân viên bưu điện để các nhân viên này thực hiện tốt nhiệm vụ…

HIỀN MINH