Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(12:35 | 18/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2044_QD-UBNDsigned_201909091208242160.pdf  Dah_muc_TTHC_linh_vuc_duong_bo_sua_doi_201909091208242171.DOC  Noi_dung_chi_tiet_TTHC_linh_vuc_duong_bo_duoc_sua__201909091208242182.docx  Quyet_dinh_cong_bo_TTHC_duong_bo_sua_doi_201909091208242193.doc