Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

(09:11 | 17/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   136-TB-SNNPTNTsigned_201907120730099890.pdf