Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:24 | 09/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1472_QD-UBNDsigned_201907040311223450.pdf