Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

(09:11 | 09/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   444_TB-VPsigned_201907080453193630.pdf