Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Kiên Giang

(17:31 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   165_BC-UBNDsigned_201906130136306990.pdf