Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo về kết quả đánh giá Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Kiên Giang năm 2018

(17:29 | 30/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   164_BC-UBNDsigned_201906130134374430.pdf