Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp

(14:33 | 11/06/2019)

Ngày 07-6-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 703/UBND-NCPC gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, tổ chức đấu giá tài sản; giám định tư pháp; hòa giải thương mại; trọng tài thương mại; quản lý thanh lý tài sản; pháp chế; đăng ký giao dịch bảo đảm; các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

Công chức thực hiện thống kê công tác tư pháp theo định kỳ.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp. Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo thống kê công tác tư pháp theo lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Các cơ quan, tổ chức là đối tượng thực hiện báo cáo có trách nhiệm đảm bảo cung cấp thông tin thống kê đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, đúng hạn theo quy định.


Toàn bộ nội dung Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp cùng các phụ lục và biểu mẫu thống kê được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang, mục văn bản chỉ đạo, điều hành  (https://stp.kiengiang.gov.vn). 
 

K.V