Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến về phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018 và công bố Chỉ số cải cách hành chính

(08:37 | 10/06/2019)

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến về phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2018 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   381_TB-VPsigned_201906040701123990.pdf