Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thông tin, truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

(07:39 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   39_KH-UBNDsigned_20190314025526800.pdf