Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

(14:19 | 03/04/2019)

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang vừa có Công văn số 347/UBND-KSTT ngày 29/3/2019 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) à nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và giải phóng nguồn lực xã hội.


Hoàn thiện, vận hành có hiệu quả Hệ thống một cửa điện tử và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ đề ra. Thực hiện tốt các giải pháp kết nối, đảm bảo tích hợp, chia sẽ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công của tỉnh. 
 

KV